websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters!
Keresés


„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Istenem! Segíts észrevennem, hogy kinek hogyan tudok örömet szerezni. Akár egy-egy beszélgetés, látogatás kapcsán is áldást jelenthetek másokra. Használj engem! Ámen

Belépés
Hirdetés
Háború

“Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”
Jel 13:16-17

“Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!”
Luk 30:29-30


“És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;

És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:”
Ján 6:15-16
Azaz: nem kell félni semmitől, mert csak a tévelygőknek van félnivalójukSzent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.44 év Szabad Garázdálkodása

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:


IMA A CSALÁDOMÉRT

Imára kulcsolom most a két kezem.
Elmondom a vágyam, drága Istenem.
Nem kincset szeretnék, nem is gazdagságot,

Nem is magam miatt mondok imádságot.

Gyermekeim sorsáért aggódom nagyon,
Az ő boldogságuk többet ér, mint egy vagyon.
Küldj nekik hitet a nehéz napokra,
Gondolatokat, amik a gondokat megoldja.

Adj nekik reményt, hogy bízni tudjanak.
Erőt, egészséget, hogy el ne bukjanak.
Unokáim tisztességgel nevelhessék,
Munkájuk gyümölcsét el ne veszítsék.

Imádságaikat ne mondják hiába.
Vigyázz rájuk, Istenem és az egész családunkra!

Amen!
Ez a honlap a Weblapot.net honlapkészítővel lett létrehozva.
Partnereink:
ihonlap.hu honlapépítő Űrlapkészítő n-web.hu - Weboldal készítés
multilink.hu - linkgyűjtemény E-partner.hu - partnerprogram
1stWebMagazine - webdesign magazine AstroForm - form builder