websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters!

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Istenem! Segíts észrevennem, hogy kinek hogyan tudok örömet szerezni. Akár egy-egy beszélgetés, látogatás kapcsán is áldást jelenthetek másokra. Használj engem! Ámen

Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Új Világrend

A felnőtté válás sok kihívással, csalódással és a jövővel kapcsolatos vegyes érzelmekkel, aggodalommal és izgalommal teli folyamat. Fontos, hogy a fejlődés, a kihívások mellett, örömteli pillanatokat is hozzon. Sajnos manapság azonban egyre több, a felnőtté válás küszöbén álló gyerek érzi azt, hogy az élet egy nyomorúságos folyamat és nem látnak reményt a jövőre. A társadalom felelőssége lenne, hogy a növekedést és saját korlátaink felfedezését támogató környezetet teremtsen. : Vagy legalább a szülőket ne korlátozza ebben.] Az Egyesült Államokban például a gyerekek évtizedeken keresztül, generációról generációra felülmúlták szüleiket. Sajnos ma már ez nem így van. Volt idő, amikor a szülők – a tanárok és a hit képviselőinek segítségével – biztosították a gyerekek fejlődésének alapjait. Ma a gyerekeket többnyire nemkívánatos befolyások érik. Honnan érkeznek ezek? Egy 1950-es Gallup felmérés azt vizsgálta, milyen tényezőknek volt a legnagyobb hatása a gyerekek hozzáállására és életére. Az eredmény a következő volt: 1. Szülők 2. Egyház 3. Tanárok 4. Barátok 5. Média Ötven évvel később a felmérés a következő eredményt hozta: 1. és 2. helyen holtversenyben: Barátok és média 3. Szülők 4. Tanárok 5. Egyház (Forrás: 2006-os tanulmány, Konferencia a Gyerekek Biztonságáról, Arizona)

Valami nincs rendben

A fiatalok egyre inkább úgy érzik, hogy a világ egy veszélyes hely. Sok országban az öngyilkosságok száma, az autóbalesetben elhunytak számát megelőzve, az elsőszámú (nem betegségből származó) halálozási ok. A becslések szerint minden sikeres öngyilkosságra 8-25 öngyilkossági kísérlet jut, így a hivatalos öngyilkossági adatok nem is tükrözik kellőképpen a fiatalok elkeseredettségének és kilátástalanságának mértékét. 1968 óta a 15 és 24 év közöttiek körében elkövetett öngyilkosságok száma 300 százalékkal emelkedett az Egyesült Államokban és jelenleg a második halálozási ok, az USA mellett, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon, azonkívül sok nyugat-európai országban, Oroszországban és Indiában is a számok drasztikus emelkedését tapasztalják. Mi az elsőszámú indítéka a tinédzserkorban elkövetett öngyilkosságoknak? A leegyszerűsített válasz: a reménytelenség nyomasztó érzése. Az élet barátságtalannak és értelmetlennek tűnik a szemükben és egyetlen új számítógépes játék vagy új iPhone, iPad vagy Xbox sem képes megtölteni a szívükben érzett űrt. A reménytelenség érzése eredményezi a legtöbb öngyilkosságot.

Nem így kellene lennie

A felnőttkor határán a tinédzserek elkezdik megtanulni, hogy bizonyos mértékben irányíthatják saját életüket. Próbálkozásaikon, a sikereken és bukásokon át, tapasztalatokat szereznek és több-kevesebb sikerrel, de megtanulják megoldani az életben felmerülő problémákat. A múltban is előfordult, hogy valaki reménytelennek érezte helyzetét, de ilyenkor az emberek összedugták a fejünket és egymást segítve átvészelték a válságot, felhasználva a rendelkezésre álló forrásokat: a családot és a barátokat. Ez a támogatás ma megszűnőben van. A tinédzserek olyan mértékű reménytelenséget éreznek, hogy inkább az öngyilkosság mellett döntenek. Az öngyilkossági kísérletet túlélő tinédzserek legtöbbször azzal magyarázzák tettüket, hogy egy számukra megoldhatatlannak, reménytelennek tűnő, általuk befolyásolhatatlannak vélt helyzetből próbáltak menekülni vagy a visszautasítás, a bűntudat, düh illetve bánat eredményeként jutottak a döntésre.

A „bátor harcosoknak” is elege van

Az Egyesült Államokban lassan nincs olyan sportmérkőzés, hogy ne hallanánk ódákat a bátor katonákról. Az amerikai hadsereg hivatalos dicshimnuszai ellenére a katonai veteránok között 65 percenként történik öngyilkosság. Naponta 22. A fiatalok sokszor tényleg őszinte idealizmussal telve jelentkeznek katonának. Miután azonban részt vettek néhány kampányban, mondjuk Afganisztánban, ahol az ópiumültetvényeket kellett őrizniük azzal a paranccsal, hogy a drogbárókra ne lőjenek, amikor áthaladnak az ellenőrzőpontokon, könnyű megérteni, hogy ezek a fiatalok gyorsan elveszítik kötelességtudatukat és saját kis magányos világukba húzódnak vissza, ahol az egyetlen cél a túlélés. Leszerelés után egy olyan hazába térnek vissza, aminek élén korrupt vezetők állnak, és aminek elpusztították a gazdaságát. Nem meglepő, hogy megkérdőjelezik hazájuknak tett saját szolgálatuk értelmét. A veteránok, a jelenben éppen úgy, mint a múltban, sokat küzdenek a bűntudattal és folyamatosan kísértik őket a túlélés érdekében elkövetett tettek emlékei. Azonban a múlt háborúitól eltérően, ma arra is rá kell jöjjenek, hogy szolgálatuk csupán színjáték volt és egyáltalán nem honfitársaikat vagy hazájuk érdekeit védték. Ráébrednek, hogy tulajdonképpen a nagy olajcégek részvényeseit, a Goldman Sachs féle bankokat és a bolygónkat irányító korrupt elitet szolgálták. A gyerekek és katonák gyorsabban átlátnak a megtévesztésen, mint az átlag, akiket megtéveszt a tévéből és a médiából áradó propaganda.

Mi a megoldás?

A veteránok és gyerekek kétségbeesett reakciói figyelmeztető jelzések. Tetteikkel arra figyelmeztetnek, hogy a világ süllyed. A megoldás nem a depresszió elleni terápiában rejlik, mert a probléma gyökere alapvetően a globális rendszerben, nem pedig egyéni okokban keresendő. Az új kollektivista társadalom a felelős, ami eltiporja az egyéni szabadságot és a függetlenséget. Ez a probléma. Az emberi természet alapvető tulajdonsága, hogy szabadságra vágyik és nélküle az élet értelmetlennek tűnik. Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” – II. Korinthus 3:17] Az Új Világrend az értelmetlen szórakoztatóiparon keresztül próbálja irányítani a társadalmat. A különböző médiahálózatok propagandagépezete és az oktatási rendszer minden erejükkel azon vannak, hogy elfogadtassák a gyerekekkel az Új Világrendben betöltendő helyüket, aminek fontos eleme a személyes szabadság feladása, természetesen a „közjó”, értsd, a kollektivizmus és az emberiség érdekében. A gyerekek és a katonák tettei azt üzenik, hogy ők nem egy ilyen világban akarnak élni. Akit esetleg nem érdekel, hogy az Új Világrend által megteremtett nyomorban és erkölcsi dekadenciában kénytelen élni, talán a gyerekek segélykiáltása kirántja a fásultságból. A reménytelenség egyre nagyobb méreteket ölt a világban, de hát mit várhatunk, ha a világot a nyilvánosság felé Új Világrendnek nevezett sátánisták irányítják? A világra ma jellemző szenny az erkölcs és a lelki igazságok feladásának, tagadásának közvetlen következményei. Aki változást akar, elsősorban saját magán kell kezdenie a folyamatot és ez csak lelki úton történhet. Amennyiben megtesszük, rájövünk, hogy a világ urai által támogatott erkölcstelenség elfogadása értelmetlen. Talán, ha gyerekeink látnák, hogy kiállunk meggyőződéseink mellett, rájönnének, hogy igenis van jövő, amit még az Új Világrend sem képes tönkretenni. Csakis meggyőződéssel élhetjük azt az életet, amit teremtőnk szánt nekünk.

http://www.activistpost.com/2013/02/our-children-dont-want-to-live-under.html


Dr. Sípos Ete Álmos: Miért hallgatunk?

Többes számban teszem fel ezt a kérdést, mert sokan kérdezik ezt tőlem is, mint református lelkipásztortól. A többes számban feltett kérdést azoknak továbbítom, akiket egyházunk zsinati tagnak, vezetőnek választott azzal a bizalommal, hogy református egyházunkat képviselik minden fontosabb fórumon. Tőlük várjuk még azt is, hogy őrködjenek a Biblia és hitvallásaink fontos tanításai felett, és hallassák szavukat, ha akár egyházunk, akár népünk lelki-szellemi értékrendjét veszély fenyegeti.

Az elmúlt napok sajtóhírei alapján sokak keresik arra a választ, hogy egyházunk illetékes vezetői miért nem reagálnak a relaxációnak nevezett módszer iskolai testnevelésórákon történő bevezetésének szándékára. Bár a relaxáció szorgalmazói úgy tüntetik fel ezt a pszichotechnikát, mint érték-semleges, ártatlan, sőt hasznos lazító gyakorlatot, arra mégis fel kell figyelnie minden Biblián tájékozódó keresztyén vezetőnek, hogy ezt az ártalmatlannak titulált technikát – egyik fő ideológusa – keresztyénnek nevezte, sőt olyan gyakorlatnak, amivel „öregedést gátló”, sőt „örök élet hormon” szabadul fel a gyermekekben. Azt is tudnia kell teológus szakembereinknek, hogy a relaxáció lényege nem más, mint a távol-keleti misztikus vallásokból átvett autogén tréning, pontosabban önhipnózis. Akik ismerik ezt a pszichotechnikát, azok tudják, hogy ennek lépcsőzetes kibontási sorrendje ez: relaxáció-meditáció-önhipnózis. Márpedig ezt a rendszert keresztyénnek nevezni, csalás!

Ezért ez az ártalmatlannak és rendkívül hasznosnak kikiáltott pszichotechnika végső soron tudatkikapcsoláshoz vezet, így nem csak a gyermekek lelkére hat károsan, de olyan – számunkra idegen – nem keresztyén világ szellemiségét is közvetíti, ami nemcsak alapvetően ellenkezik azzal a keresztyén szellemiséggel, amitől hazánk megújulását várhatnánk, hanem azt egyenesen lerombolja. Bizony, ez a vallásos pszichotechnika nem más, mint ezotéria! Ugyanis a Biblia egészen mást mond az emberről, mint a relaxációs kultúra képviselői, és egészen más megoldást kínál a stressz oldására is.

Mivel sok református keresztyén egyháztag ehhez a kérdéshez tájékozatlanságból közömbösen viszonyul, és nem lát a relaxáció gyakorlásában veszélyt, éppen ezért van felelőssége az egyház felelős vezetőinek, szakembereinek, teológusainak abban, hogy megszólaljanak, és tájékoztassák az oktatás politikusokat, szülőket, pedagógusokat. A lelki-szellemi veszély idején a Biblia és az egyháztörténet számtalan példával figyelmeztet bennünket arra, hogy az egyház felelőseinek hallgatása súlyos következményekkel lehet nemzetünk életére.

Ezért kérdezzük sokan, miért hallgatnak a reformátusok (megint)? Vagy a hallgatás beleegyezést jelent?


Dr. Sípos Ete Álmos

(aki a relaxációval kapcsolatosan bővebben szeretne tájékozódni, látogasson el a http://www.ujszeged.ref.hu református gyülekezeti honlapra)Aki még nem volt elsőáldozó, az ne menjen ki. Ezt tudom javasolni a politikusoknak is. Augusztus 20-án az Országos Roma Önkormányzat elnöke, Farkas Flórián fideszes honatya bemutatta az élő közvetítésben, hogyan ne áldozzunk semmiképpen sem. Ezt az intő példát lehetne mutogatni a katekumeneknek: http://www.youtube.com/watch?v=rreZT437ylo

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.

A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”

Úgy gondolom, ez egy másfajta tapasztalat. A testet látjuk mozgás közben. Úgy gondolom, hogy a táncosoknak – ahogyan eddig láttam – hatalmas jelenlétük van. Pontosan ezt akartam az istentiszteleten látni.Az inkriminált videó a szentségtörésről

Ezek a freiburgi St. Petrus Canisius templom plébánosának, Claus Trostnak a szavai. Egy- finoman szólva – bizarr dolgot ír le: Úrnapjára táncosokat és táncosnőket hívott meg templomába, a szentélybe.http://www.youtube.com/watch?v=BfNSfzRhwBw#t=29


A plébános további magyarázatai egyenesen rendkívüliek ködös bizonytalanságukban:

Amit a közösség átél, biztosan inkább meglepődés. De hát, igen – hogy konkrét legyen. Úgy gondolom, olyan befejezést fogunk csinálni, ami a gyülekezetet még egyszer mozgásba hozza. Ezzel az egyéni mozgást is mélyebben átélhető. Azt is remélem, hogy az adománykörmenet (Gabenprozession) mi lesz.”

Tisztázatlan marad, hogy a plébános mire gondolhatott az „adománykörmenet” szóval.

A riporter kérdésére, hogy ez egy templomba való-e, Trost plébános ennyit felelt: „Igen, templomba való.” A liturgia is egyfajta tánc a plébános szerint. „Ha az ember maga is liturgikus mozgást végez, átvehet valamit a táncból is.”

Ez lett volna a katolikus válasz: nem, semmiképpen nem illik ez a templomba. Az itt felhozott eset a katolikus tanítás szerint szigorúan tilos:
  • Ez a szentséggel szemben teljesen méltatlan. A szentély az a hely, ahol Krisztus, mint Istenember a kenyér és a bor színe alatt valóságosan és ténylegesen, Testével és Vérével, Istenségében és Emberségében jelen van (vö. János evangéliumának 6. fejezete). Éppen ezért a szentélybe a legnagyobb tiszteletben, térdhajtással és hódolattal szabad csak belépni, és csak a papnak, a ministránsoknak és a sekrestyésnek/templomszolgának.
  • Közvetlenül és kifejezetten ellentmond a II. vatikáni zsinatnak, mely mindenkit arra hív, hogy szüntessék meg a visszaéléseket. Nagyon kevesek tudják, hogy a zsinat litirgiáról szóló dokumentumai nagyon szigorúak. A „Sacrosanctum concilium” kezdetű konstitúció 22 3.§ ezt írja: „Éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak sincs megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson. „
    1. A plébános miért nem a közösségi termet bocsájtja elkötelezett táncosai rendelkezésére, ha már a „Korintusi levelet meg akarja táncoltatni”? Miért kell mindig olyan dolgokat betétként alkalmazni, melyek a szenttől idegenek (miért kell mindig visszaélést elkövetni a szenttel szemben)? A válasz egyszerű: a szentmise definícióját elfelejtették.
  • A modern plébánosoknak a szentmise egy olyan esemény, melynek az embereket egymáshoz kell vezetnie, és melynél ideális esetben a hallgatóságnak az Egyházat „klassznak” kell találnia. Ezért találnak ki mindig újabb és újabb dolgokat. Ez pedig végül is a szentmise egy teljesen új definíciója, mely szerint a mise az emberi együttérzés kifejezése.
  • A valódi szentmiseáldozat az Istennek bemutatott hála, imádás, dicsőítés és – a modern fülek megborzongnak ettől a szótól – engesztelés. Engesztelés az emberek bűneiért. Az engesztelés legmagasabb kifejeződése a szentmise., mely „Krisztus keresztáldozatának vérontás nélküli megújítása”. Ha Trost plébánosnak ez a definíció a fejében lenne, nem engedné még egyszer a szentély közösségi teremmé alakítani.
De tekintsenek meg egy példát, hogyan is kellene Jézus Krisztust az Oltáriszentségben imádni, aminek Úrnapját jellemeznie kellene:

https://www.youtube.com/watch?v=6hnBqboDt-Q&feature=player_embedded#t=69

Forrás: Piu.info


Mesés- piknik, vagy "misés"-piknik!!!? Áldoztatás, vagy kárhoztatás!!!? Bécs 2011. június 26. Western- mise. Mi jöhet még!!!?

A mexikói superman ruhás pap: http://www.youtube.com/watch?v=5y0Im2GkxGE
Belépés
Hírek
Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot
2018. augusztus 28.
Ó lángoló Tűz, Szeretet, Aki az életedet adtad értem! Kérlek, add, hogy én is az életemet a ... Részletek
Minden nap kellene imádkozni
2018. május 13.
Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. ... Részletek
Minden Szentmise előtt így imádkozzatok...
2018. április 19.
„Drága Jézusom! Köszönöm, hogy leszállsz közénk az oltárra, hogy feltámadott, megdic ... Részletek
Imádkozd el minden reggel ébredés után
2018. február 26.
Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynője! Nevednek ere ... Részletek
Mondjátok el magatokért és testvéreitekért az elre
2017. január 07.
„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és Szentlélek, Szűzanya, Szent Jó ... Részletek
2014. szeptember 02.
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.” ... Részletek
Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt
2014. február 04.
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadsereg ... Részletek
2014. január 31.
„Drága Atyám, nyújtsd ki Irgalmasságod Kezét, és érintsd meg a testemet és lelkemet. ... Részletek
Szövetségkötés
2013. október 26.
Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segít ... Részletek
1990.05.15.
2013. május 11.
Irgalmas Atyám, add, hogy akik hallván hallanak, de meg nem értenek, most meghallják hango ... Részletek
Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
2013. április 13.
Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vag ... Részletek
Egyházszakadás
2013. március 20.
„Megosztom ezt a fájdalmat veled, Drága Jézus, és arra kérlek, hogy a Szentlélek Ajá ... Részletek
Az engesztelők napi felajánló imája
2013. március 11.
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letér ... Részletek
A vértanúk imája
2013. március 10.
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre ... Részletek
Köszöntelek, ha időm lesz, gyorsan frissül
2013. február 09.
Aki a mennyben aratni akar, annak a földön vetni kell. ... Részletek
Keresés


Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Ez a honlap a Weblapot.net honlapkészítővel lett létrehozva.
Partnereink:
ihonlap.hu honlapépítő Űrlapkészítő
1stWebMagazine - webdesign magazine
Esküvői helyszín kereső