websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters!

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Istenem! Segíts észrevennem, hogy kinek hogyan tudok örömet szerezni. Akár egy-egy beszélgetés, látogatás kapcsán is áldást jelenthetek másokra. Használj engem! Ámen

Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

PROFÉTA
Részletek a „Fekete Sándor Pál: Hallgassunk a prófétákra” című könyvbőlA prófétaságról

Tehát a jövendölés, a jövő eseményeinek előre való kijelentése nem is lehetséges?
Természetes szinten valóban nem!
Hogy mégis van jövendölés, arra bizonyság a kereszténység szent könyve: a Szentírás. Az Ószövetség 45 könyvéből 17 prófétai írás.

De kik voltak a próféták?
Ma próféta alatt olyan személyt értenek, aki előre megmondja a jövőt. Pedig e szó értelme kiterjedtebb. E görögből származó szó értelme: „valakinek nevében beszélni”. A régi zsidóságnál prófétának az olyan embert tekintették, aki Isten üzenetét továbbítja embertársainak, tehát az ő nevében beszél.

Dehát Isten valóban szól-e az emberekhez? Vagy legalábbis egyesekhez, az általa kiválasztottakhoz? Miért ne szólhatna? Talán valaki megtilthatná neki? Sőt, ha Ő értelmes lényeket, embereket teremtett, akkor kell is, hogy szóljon hozzájuk, akaratát, kívánságát velük közölje! Ezért is kezdődnek a Szentírás prófétai írásai rendszerint e szavakkal. „Szólott az Úr ... prófétához”.

Dehát valóban Isten szólott-e hozzájuk? Nem saját maguk találták-e ki azt, amit hirdetnek? E kérdést jogosan tehették fel velük szemben az emberek. Ezért nekik szavaik isteni eredetét bizonyítani is kellett. A prófétáknak szavaik igazolására az Úr két különleges eszközt adott: a csodatevés adományát és a jövendölést. Ezek egyike sem származhat emberi képességekből, tehát aki ezekkel bír, az tudását csak Istentől kaphatta. A jövőt ugyanis egyedül csak Isten ismeri; nem csak mindentudása miatt, hanem azért is, mert Ő tart kezében, hatalmában minden változást.
A jövendöléseknek teljesedése tehát a prófétai küldetés legnagyobb igazolása. Ezért is írta Ezekiel próféta: „Amikor majd bekövetkezik a megjövendölt dolog (mert íme bekövetkezik), akkor majd megtudják, hogy próféta volt közöttük.” (Ez 33,33)

De a jövendöléseknek gyakran van egy másik célja is, hogy ti. kapcsolódnak a prófétai küldetés két fő feladatához. Ezek:
1. Az isteni tanításoknak, hitigazságoknak (kinyilatkoztatásoknak) közlése: A kinyilatkoztatásokhoz kapcsolódó fó jövendöléscsoportok: a Messiásról szólók és a világvégére vonatkozók.
2. A nép figyelmezetése, erkölcsi irányítás, buzdítás a helyes életmódra. A prófétai figyelmeztetéseknél gyakran előfordul, hogy azokban az Úr egyszerre azt is közli, hogy milyen büntetés, csapás vár a népre, ha a prófétai intést nem fogadják meg. (Pl. Jeremiás felszólításaiban a babilóniai fogság megjövendölése.)

Alapigazság az, hogy a jövendölések sohasem az emberi kíváncsiságot kívánják kielégíteni. A jövő tudása Isten legmélyebb titkaihoz tartozik. Ő ebből csak akkor fed fel részleteket, ha ez egyúttal az Ő céljait és az emberek lelki javát szolgálja.
A jövő megismerése a keresztény tanítás szerint a Szentlélek Isten ajándéka (karizma). Ebben Isten azokat részesíti, akiket erre bölcsességében kiválaszt.

Prófétának lenni legtöbbször terhes feladat volt. Mint ahogy élettörténeteikből tudjuk, küzdeniük kellett meg nem értéssel, harcolniuk kellett álpróféták megtévesztése ellen, üldöztetést kellett elszenvedniük, és legtöbbjük vértanúsággal fejezte be életét.

Még egészen röviden arról, hogy miként kapták a próféták az isteni közléseket.
Mózes könyvében ezt olvashatjuk: „Ha valaki az Úr prófétája, annak látomásában jelenek meg, ... és szólok hozzá.” (4 Móz 12,6)
E természetfeletti közléseket jellegzetességeik alapján három csoportba oszthatjuk:
a) látomások útján kapott képszerű ismeretek;
b) hallomás által kapott szóbeli közlés (esetleg látomás keretében);
c) sugalmazás, azaz a lélekben közvetlenül tudatosuló megismerés.

Akik ily rendkívüli módon – akár elragadtatásban, akár anélkül – kapnak Istentől ismereteket, azokat misztikusoknak nevezzük. E szó utal a történések titokzatos voltára, melyet ők átélnek. Ha a közlés tartalma embertársaiknak szól, és azokat ők hirdetik, akkor prófétálnak.

A kereszténység prófétái

Jézus Krisztus eljövetelével alapvető változás állt be a prófétálásban. Általa ugyanis teljessé vált az isteni kinyilatkoztatás, így többé nem volt szükség további hitigazságok közlésére. Ezzel az első, és legfontosabb prófétai feladatkör megszűnt.
De nem szűnt meg továbbra sem a második, a figyelmeztető prófétai feladat és a jövendölés adománya is fennmaradt.

A kereszténység története bizonyítja, hogy időnként felléptek prófétai adottságú emberek – férfiak és nők –, akik különleges (jelenésekben, látomásokban kapott) isteni megbízásra, az evangéliumi tanítás egy-egy elhanyagolt részére irányították a figyelmet szavakkal és életükkel. (Ilyennek köszönheti sok szerzetesrend a megalapítását.)
Ugyancsak az egyháztörténelemben találunk bőséges példát arra, hogy minden időben éltek olyan személyek, akik a jövőt bejelentették. Ezek sora már az apostolokkal kezdődött (pl. Szent Pál is több ízben jövendölt). Éppen ezért joggal tanította Aquinói Szent tamás: „A jövendölés a Szentlélek adománya, mely az Egyházban az idők végezetéig fennmarad.” A jövendölések is mindenkor az emberek lelki javára hangzanak el. Akár figyelmeztetésekkel együtt, akár önállóan.
Szent Pál intő szavai: „Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” (1 Tesz 5,20-21) és az emberi okosság is arra indít bennünket, hogy a valódinak talált g elismert] természetfeletti eredetű közléseket megszívleljük. Hiszen ezek hozzánk, a mi érdekünkben szólnak.

Különösen nagy ezek száma olyankor, midőn a történelem zavarai, erkölcsi hanyatlás, hittől való elfordulás szükségessé teszi az emberek prófétai üzenetek által való külön figyelmeztetését. Éppen ezért találunk ezekre sok példát az utolsó két évszázadban.

Ha az utolsó időket vizsgáljuk, akkor azt kell látnunk, hogy az nem csupán nagy, tragikus eseményekben bővelkedik, hanem azokat előre kijelentő jövendölésekben, prófétai figyelmeztetésekben is. Sőt, még azt is hozzátehetjük, hogy soha nem volt olyan történelmi időszak (beleértve a régi zsidó próféták századait is!), melyről ennyi prófécia hangzott volna el, mint éppen a mi korunkról.
De egyúttal azt is meg kell mondanunk, hogy még soha nem fogadta a jövendöléseket, természetfeletti eredetű megnyilatkozásokat olyan közöny, semmibevétel, mint éppen korunkban. A prófétai figyelmeztetések hangját elnyomja a hírözön, ami a mai emberre valósággal rázúdul. Emellett ki figyelne azokra a jövendölésekre, melyek már évszázadokkal ezelőtt hangzottak el.


j.: A fenti cikket különösen a következő kijelentései miatt közöltem:
1) A próféták „valakinek a nevében beszélnek”, azaz Istennek azon üzenetét tárják fel az emberek előtt, melyek azok lelki üdvét szolgálja. – E nagyon fontos tény ismeretében fontos leszögezni:
Isten soha nem küld olyan üzeneteket, melyeknek semmi értelme. Bár korunkról nagyon sok jövendölés szól, de ezek közül a hitelesek mind régiek (lásd a La Salette-i, Fatima-i, Quito-i, a Szent Nílus-féle jövendöléseket). A legújabbak többek között éppen azért sem lehetnek hitelesek, mert vagy semmi lényegesről nem szólnak, különösen nem a mai nagy hitehagyásról (Medjugorje), vagy ha mégis szólnak, csak a régi ismert üzeneteket szajkózzák.

2) A cikk azon megállapításának, hogy „még soha nem fogadta a jövendöléseket, természetfeletti eredetű megnyilatkozásokat olyan közöny, semmibevétel, mint éppen korunkban” több oka is lehet. Az egyik az, hogy csak a közelmúltban is teméntelen ok lett volna már, hogy Isten elpusztítsa ezt a világot. Nincs olyan szent, olyan hittudós, aki ne azt mondta volna, hogy olyan dolgok, mint amik ma tömegével történnek, soha nem történhetnek meg, mert Isten nem engedi. Jóformán nincs olyan mindig érvényesnek mondott természeti törvény, melyet ne rúgtak volna már fel, és mégse történt semmi. Ha egy gyereknek sokszor mondják, hogy elvágja az ujját, ha a késsel játszik, és a gyerek mégis játszik a késsel, és mégse sérül meg, akkor egy idő után már egyáltalán nem fog hinni az őt figyelmeztetőnek. Azt hiszem, az emberek eleinte jobban tartottak a jövendölésektől (például 1950-ben a bajor Irlmaier szavaira vagy 1996. június 6-án Amerikában), mint most, amikor a vég ugyan bizonyára közelebb van, viszont bebizonyosodott, hogy az eddigi figyelmezetéseknek semmilyen következményük nem volt.

3) A cikk írója megállapítja: „Különösen nagy ezek lések] száma olyankor, midőn a történelem zavarai, erkölcsi hanyatlás, hittől való elfordulás szükségessé teszi az emberek prófétai üzenetek által való külön figyelmeztetését.” (Sajnos, a könyv ezután a hiteles, hithű jövendölések mellett a mostani kétes, semmitmondó, a hitválság tényleges okairól egy szót sem ejtő, sőt azokat elkendőző „jóslatokat” is igazként tárgyalja. E sajnálatos tény ellenére az idézett megállapítása helyes, ráadásul nagyon logikus.)
És éppen ezért elgondolkoztató:
Ugyanis, ha nem egy közvetlen isteni beavatkozás előtt állunk, akkor soha annyi hiteles, igaz prófétának, jelenésnek nem kellene lennie az Egyházban, mint éppen napjainkban! Csakhogy az Egyházban ma sem szentek, sem próféták, se hiteles jelenések, se hiteles isteni üzenetek nem fordulnak elő! A 20. század nagy szentjei vagy nagy személyiségei, például Pio atya, Konnersreuthi Neumann Teréz, Henry Daniel-Rops, mind-mind meghaltak a 60-as években. Lefebvre érsekkel szinte az utolsó katolikus főpap is távozott ebből a világból.
Akármit is hoz a jövő, nem alaptalan az a feltételezés, hogy ez a világ már nem hozható rendbe, következésképpen lejárt a jövendölő szentek ideje, és elérkezett azok kora, akik csak a közvetlen természetfeletti segítséggel képesek kitartani. A Quito-i Szűzanya mondta: „Megmenekülni ezen eretnekségek szolgaságából nagy akaraterőre lesz szükség, állhatatosságra, bátorságra és az Istenben való nagy bizalomra. Ezek mindegyike az Isten Fiának kegyelemteljes ajándéka lesz azok számára, akiket Ő kiválaszt a helyreállítás munkájára.”
És ne feledjük azt sem, ami Szent Nílus jövendölésében áll, ti., hogy a mi korunk embereinek „senkitől sem lesz lehetőségük meglátni a tudás fényét”, és hogy „akkor a végtelenül jó Isten látja az emberi faj bukását, és megrövidíti azokat a napokat azon kevesek kedvéért, akik még megmenekültek, mivel az ellenség még a kiválasztottakat is kísértésbe akarja vinni”.

4) Maeßen atya azt mondta, hogy nem csak Ferreri Szent Vince, de Nagy Szent Gergely pápa is úgy gondolta, hogy az ő kora megérett az Antikrisztusra, vagyis a végítéletre. Az atya úgy vélte, hogy mindkét esetben igaz volt, hogy a régi világnak vége lett: a pápa korában csak a barbár népek megtérése „húzta” ki a kereszténységet a válságból, Szent Vince idejében pedig az új világok felfedezése, amivel új keresztények milliói „születtek”.
Ha ezt a teóriát elfogadjuk, akkor a 2000-es év is fordulópont lehet az emberiség életében: rengeteg esemény igazolja ugyanis, hogy az addig ismert világnak ekkor szakadt teljesen vége, hiszen ami most van és ezután jöhet, az már egy „történelem utáni” kor, száz százalékig szembe Istennel, a Teremtővel, az Ő parancsaival, a teremtményeinek adott „használati utasításaival”.
Maeßen atya a továbbélés lehetőségeként – hasonlóan a két szent korában történtekhez – vagy a zsidók megtérésében vagy az ortodoxoknak a katolikus Egyházzal való újraegyesülésében nevezte meg. Most azonban úgy tűnik, erre a kettőre nemigen lehet már számítani. Sokkal inkább úgy néz ki, hogy a szenteknek a mi időnkre szóló jövendölései ténylegesen megtörténnek, nem csak „bizonyos értelemben”, ahogy Szent Vince és Szent Gergely idejében. (katolikus – honlap. hu )Próféták, mártírok, szentek

A szentté avatások kapcsán felmerül a kérdés: lehet-e valakit szentté avatni, van-e az embernek ezt joga eldönteni? Érdemes elgondolkodni azon: eldönthető-e ez egyáltalán, vagy a kialakult gyakorlatát mérvadónak lehet-e tekinteni?

A hit legmagasabb fokán a próféták állnak. A prófétai bölcsesség a szent szövegek beható ismeretén alapszik, tartalmazza a szó szerinti értelmezés, logikai összefüggések, példázatok megértésének, és a misztikus tartalom fölfogásának képességét is. A szent szövegeket e négyféle módon lehet értelmezni és ismerni, az ezekben való elmélyülés foka határozza meg a szellemi tisztánlátás és a hit tisztaságának fokát is. Ez jól körülhatárolja, hogy egy prófétának erősen ragaszkodnia kell a kinyilatkoztatás által kapott szövegekhez, azokkal ellenében nem szólhat és nem is cselekedhet. Nem bírálhatja őket felül és nem egészítheti ki őket. A három kinyilatkoztatás szövege összefügg, ezért bármelyik ellen szólni leleplező erejű.

Egyben minden olyan teológiai értekezés, amelyik a három kinyilatkoztatás bármelyikéhez kapcsolódik, és a másik két kinyilatkoztatás bármelyikét bírálja, nyelvi ismeretek hiányában félremagyarázza, szintén elvetendő. Ezáltal gyakorlatilag a mai nagyobb világvallások és felekezetek teológiai értelmezéseinek 99%-a egyszerűen elvethető, - mert vagy a nyelvi ismeretek hiányoznak, vagy ugyan azok megvannak, de az értelmezés és az összefüggések meglátásának képessége hiányzik. Nagyon sok teológus ír úgy értekezést, hogy az alapvető nyelvi ismeretei nincsenek meg, és fordításokra, vagy más szerzők írásaira támaszkodik, és hibás következtetések tömegét írja le. A legtöbbször az eredeti szövegváltozatok elolvasása ezeknek a kiszűrésére elegendő, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a szerző, vagy gondolkodó nem ismeri az eredeti szövegek lehetséges jelentéseit. A misztikus ismeretek tulajdonképpen a szövegek betűről betűre történő elemzését, lehetséges jelentések keresését jelenti, a régi nyelvek speciális tulajdonságainak figyelembevételével. Tehát semmi ködös nincs benne, nagyon is logikus. A misztika azért lett misztika, mert a legegyértelműbb és legegyszerűbb dolgokat az emberek többségének nincs türelme észrevenni, és nincs ideje vagy kedve foglalkozni vele. A legnagyobb misztikus összefüggések és igazságok olyannyira egyértelműek és egyszerűek, hogy éppen az a meglepő, hogy nem tud róluk mindenki. Mintha Isten keze eltakarná a méltatlanok elől, hogy megőrizze az igazak számára.

A leírtak alapján egyértelmű, hogy ma a legtöbb prófétának nevezett személy egyáltalán nem próféta. Látnak valamit, de nem tudják hogy mit, vagy a nem tiszta szellemi látás miatt meggyőződéssel állítanak valami olyan dolgot, ami meglehetősen távol van az igazságtól. Beszédes, amikor egy látomást többen látnak, és mindenki mást lát. Ez árulkodó arra vonatkozólag, hogy valójában senki nem látja pontosan a látomást magát, amit egyébként nem is szemmel kell látni. Maguk a csodák és csodatételek közvetlenül kapcsolódnak a prófétai bölcsességhez, amelynek a megszerzése a fent leírtak szerint egyáltalán nem egyszerű. Még annak sem, aki gyermekkora óta látja a mennyei világot, de nem tudja, mert nem is tudhatja, hogy pontosan mit lát, hiszen még nem tanult róla semmit. A prófétai bölcsesség azért jelent erőt, mert a teremtett világ az ige összefüggéseire, alapjaira és vázára épül, mint a látható épületek a rejtett alapra és szerkezetekre. Tehát nem a valóságból vett példák mutatják nekünk az ige összefüggéseit, hanem fordítva, az örökkévalóságtól létező igéből származik a látható anyagi világ - az összefüggés előbb volt, mint az, amik között az ember az összefüggéseket sejti. Az összefüggések hozzák létre és tartják fenn azt, amihez kapcsolódnak. Hiszen kezdetben volt az Ige, és nem a teremtett világ, és a világ az Ige által lett. Ez tehát felette van a térnek és az időnek, és ahogy az ember halad az Ige megismerésében, és az Ige kiteljesedik benne, úgy maga is Igeivé válik, és az idő és a teremtés felé emelkedik. Először szellemileg, de ismerve a kinyilatkoztatásokból hogy az elragadtatás az apostolok és próféták nagy részénél testileg is bekövetkezik, ezért állíthatjuk, hogy először szellemileg, majd fizikailag is.

A csodatevés képessége tehát így kapcsolódik a hithez és a bibliai ismeretekhez. Ahol nincs hit, bibliai ismeret és a helyes értelmezés képessége, ott okkal kételkedhetünk, hogy nem a mennyei erők, hanem egyéb szellemi erők működtek. A jelenlegi szentté avatási folyamatban és az utóbbi pár száz évben elismert szentek esetében joggal kételkedhetünk abban, hogy a szentekhez kapcsolódóan csoda történt, hiszen nem csak a szentté nyilvánítás szellemi alapjai problémásak, de az eljárás és a csoda létrejöttének módja is. Ettől a gyakorlattól eltekintve az illető személy valóban lehetett kimagasló hitű, alázatos és szegényes életvitelű valaki, aki nem minősíthető prófétának.

Érdemes néhány kirívó esetet megemlíteni, például Pio Atyáét, akinek a személyéhez több csodásnak tartott esemény kapcsolódik. Az ilyen embereket egyébként jó személyesen ismerni, ha lehetséges, mert életre szóló élménnyel lehetünk gazdagabbak. Ettől függetlenül a tanítások szellemisége a mérvadó. Ameddig azok a szeretetről és alázatról, illetve ezek megvalósításáról szólnak, nem is nagyon lehet hibát találni. A hibák az igei összefüggések ismeretében, illetve azok hiányában ütköznek ki, - de ezeket sem érdemes keresni, ha az adott személy helyesen és buzgón imádkozik, és minden tőle telhetőt megtesz, mert akkor nyilvánvalóan Isten vezetése alatt áll.

Szent Ferenc életében a szegénység egy igen komoly hitelesítő tényező. A mai világban a kereszténység jóval hitelesebb lenne, ha lennének szegénységi fogadalmat tett és az emberek közt az igét hirdető tagjai. Az apostolok élete is mérvadó: halászok és sátorkészítők, mindenféle kétkezi munkát végzők, akik ugyan nem koldultak, de munkájuk jövedelmét és minden evilági vagyonukat az Isten szolgálatába állították. Másképp nem is alakultak volna keresztény közösségek, és azok szellemi ereje nélkül Európa népeinek történelme is teljesen másképp alakult volna. Lehet, hogy nem is lennének Európa nemzetei.

A mártírok vagy (vér)tanúk azok, akik életüket adják a hit igazságaiért. Fontos, hogy a fent leírtaknak megfeleljenek szellemileg, mert akit nem a tiszta hitért, hanem valami másért hal meg, az elpocsékolja az életét. Nem az ember személyes meggyőződése számít, hanem azok a konkrét szempontok, amelyek alapján a hívő embert hitéről, az általa vallott és tanult dolgokról fel lehet ismerni. Viszont akiknek a hite tiszta és ezért halnak meg, semmilyen kritika nem érhet.

A közelmúltban Szíriában kivégzett kórházi dolgozók esetében felmerülhet a kérdés, hogy milyen szerepet játszott életükben és utolsó perceikben a hit. Az őrjöngve tomboló, magukat muszlimnak valló kannibálokat elkövetett bűnük alól semmi sem mentesíti. Rájuk nézve a felvételek igen szégyenletesek, bizonyítják szellemiségük teljes hiányát. A felvételen hősiesen éppen a kivégzettek viselkednek, akiken nem látszanak a félelem jelei. Aki hittel hal meg, nem hal meg soha. A teljes igazságot csak Isten tudja, és tudtunkra fogja adni az utolsó napon. Ismerünk bizonyos szempontokat, de nem mindent. Mivel a világban a tévtanítások és a rossz példák jelentették mindig a legnagyobb veszélyt, ezért oda kell figyelnünk, hogy ne olyasmit tartsunk szentnek, ami nem az. Feltétel nélkül elfogadni csak a prófétákat szabad, de azokat kell is, hiszen aki nem fogadja el őket, az a saját lelke ellen vétkezik.

Mindezek fényében a pápákat szentté avatni még mindig elhibázott és káros dolog volt. Úgy tesznek az emberek, mintha nem lenne nyilvánvaló az igazság.

Tamási Attila

Belépés
Hírek
Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot
2018. augusztus 28.
Ó lángoló Tűz, Szeretet, Aki az életedet adtad értem! Kérlek, add, hogy én is az életemet a ... Részletek
Minden nap kellene imádkozni
2018. május 13.
Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. ... Részletek
Minden Szentmise előtt így imádkozzatok...
2018. április 19.
„Drága Jézusom! Köszönöm, hogy leszállsz közénk az oltárra, hogy feltámadott, megdic ... Részletek
Imádkozd el minden reggel ébredés után
2018. február 26.
Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynője! Nevednek ere ... Részletek
Mondjátok el magatokért és testvéreitekért az elre
2017. január 07.
„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és Szentlélek, Szűzanya, Szent Jó ... Részletek
2014. szeptember 02.
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.” ... Részletek
Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt
2014. február 04.
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadsereg ... Részletek
2014. január 31.
„Drága Atyám, nyújtsd ki Irgalmasságod Kezét, és érintsd meg a testemet és lelkemet. ... Részletek
Szövetségkötés
2013. október 26.
Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segít ... Részletek
1990.05.15.
2013. május 11.
Irgalmas Atyám, add, hogy akik hallván hallanak, de meg nem értenek, most meghallják hango ... Részletek
Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
2013. április 13.
Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vag ... Részletek
Egyházszakadás
2013. március 20.
„Megosztom ezt a fájdalmat veled, Drága Jézus, és arra kérlek, hogy a Szentlélek Ajá ... Részletek
Az engesztelők napi felajánló imája
2013. március 11.
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letér ... Részletek
A vértanúk imája
2013. március 10.
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre ... Részletek
Köszöntelek, ha időm lesz, gyorsan frissül
2013. február 09.
Aki a mennyben aratni akar, annak a földön vetni kell. ... Részletek
Keresés


Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Ez a honlap a Weblapot.net honlapkészítővel lett létrehozva.
Partnereink:
ihonlap.hu honlapépítő Űrlapkészítő
1stWebMagazine - webdesign magazine
Esküvői helyszín kereső