2018.12.02.

1.

Kép: Arab-félsziget.

Jézus: Drága kislányom, amint tapasztalhattátok, a migráció Arábiából indult el. Azután áttevődött Afrika északi és a déli részére is. Ez nagy veszélyt jelent Európa számára, és az egész világ számára, mert az iszlámok az ő kultúrájukat rátok akarják erőltetni, tele vannak gyűlölettel a Kereszténységgel szemben, és azt, mint vallást meg akarják szüntetni. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön nekik.

2.

Hang: Nyoma veszett ennek.

Hang: Nem véletlen, hogy jártok egymáshoz.

Jézus: Én indítottam el az engesztelést azzal, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal kiengeszteltem Atyámat bűneitekért. Követőim ezt évszázadokon át folytatták. A régi századokban még jobban élt a hit gyermekeimben, viszont a XX és XXI-dik században, de már előbb is a vallásellenes ideológiák szinte eltörölték az engeszteléseket. Csak szórványban, itt-ott házaknál mertek összejönni. Ma már szabad vallásgyakorlat van ugyan, de a lelkekből kiölték az efféle igényt. Kevesen vagytok ti engesztelők, kicsiny lelkes csapatom, ezért összejöttök, összefogtok, hogy együtt erősebbek legyetek.

3.

Hang: Szabaduljatok meg ettől, szabaduljatok meg!

Jézus: Szeretném, ha legalább ti engesztelők megszabadulnátok az ítélkezés bűnétől. El sem tudjátok képzelni, hogy a tisztítóhelyen milyen kemény szenvedés vár ezért. Azért nagy szeretetlenség ez, mert az ítélkező tönkreteszi felebarátja tekintélyét, egészen eláztatja a többi előtt. Ez akkor is bűn, ha úgy érzed, hogy igazad van.

4.

Arról volt szó, hogy valamit templomból helyeznek át az otthonokba.

Hang: Ez már tényleg otthoni próbálkozás.

Jézus: Hamarosan a templomok megszűnnek Isten háza lenni. Ott csak az antikrisztus csatlósai maradnak, és azok a hívek, akik hisznek nekik. Én igaz Egyházam, papok és hívek otthonokba vonulnak, rejtekbe, és ott folytatják a Szentmisét, gyóntatásokat és áldoztatásokat. Amint megalakul a Világegyház, ez meg fog történni.

5.

Hang: Vallási szakadás van.

Jézus: Ellenségem betette a lábát a legmagasabb Egyházi hivatalokba is. Azóta bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen, és hívek hívek ellen fordulnak. Bizony megindult az Egyházszakadás.

6.

Hang: Pusztító erejével támad.

Jézus: A gonosz vallási köntösbe burkolódzva pusztítja a hagyományokat, és nyíltan támadja a Tízparancsolatot. Az amúgy is ingatag gyermekeim, akik nem sok vallásos nevelést kapnak, könnyen hajlanak a csábító ajánlatokra, a bűn, mint olyan eltörlésére. Ezért nagy kárt szenvednek az emberek lelkükben.

7.

Hang: Itt az ajtó, tájékoztatlak.

Kép: Egy templomban papok vannak az oltárnál, az oltáron van egy Szent ereklye is.

Kép: Egy alak van előttem fehér ruhában, mindkét karjával integetett.

Értelmemben: Ő maga az Isten, azért mutatkozik így, hogy lássam, hogy Ő valóban él és mozog.

Kép: Mennyei Atya képe.

Jézus: Felszentelt fiaim még tisztelik az ereklyéket. Atyám valóságosan jelen van a templomokban, és szeretettel hívogat és Magához vonz titeket. Ő minden Szentmisén ott van, de akkor is jelen van a templomban, amikor bementek engesztelni, vagy részt kívántok venni a Szentségimádáson.

8.

Hang: Hazudott… az emberiség… azért kell a fakanál.

Jézus: Sajnos az Én teremtésem évszázadokon át, sőt, évezredeken keresztül nem hallgatott Rám, elfogadta ellenségem hazugságait, és bedőlt a kísértéseknek. Hiába küldtem Édesanyámat, hogy térjenek meg, Rá se hederítettek. Ezért kell, hogy sor kerüljön a nagy büntetésre.

9.

Arról volt szó, amikor másokat akarunk megtéríteni.

Kép: Egy nyíl hatol be egy gömb belsejébe, melynek kemény a felszíne, majd a gömbön belül robbanás keletkezik, mely megrázza a gömböt, majd utána a gömb visszatér nyugalmi állapotába, de a felszínen mégis maradnak repedések.

Kép: Egy arany színű, nagyon díszes ruha, mely kereszt alakban van kiterítve.

Jézus: Az emberek a lélek fejlődésének különböző fokozatain vannak. Egyik még meg sem tért, a másik kezdi elhagyni a súlyos bűnöket, a harmadik még a bocsánatos bűnöktől tartózkodik, a negyedik tele van szeretettel, áldozattal és buzgósággal. Minél mélyebben van valaki, a te térítő szavaid annál jobban megrázzák. Próbál minden erejével ellenkezni, hadakozni szavaid ellen. Majd szétdurran dühében, hogy megzavarják az ő nyugalmát. Az ilyen felebarát térítése bizony kemény dió a számodra. Egy gyermekem megtérítéséhez hosszú idő kell, míg elérkezik odáig, hogy elfogadja tanácsaidat, Isten kegyelmeit, és az életszentség díszes ruhájába öltözködhet.

10.

Kép: Egy nagy konténer ereszkedik az Égből a Földre, és valamire ránehezedik.

Kép: Fény.

Jézus: Teremtményeimnek rengeteg kegyelmet küldök a Földre, de a többi visszautasítja. Ezért nincs általános megtérés. Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre, amely nem simogat, mint a kegyelem, hanem igazságot teremt, és felvilágosít.

11.

Kép: Egy valaki fekete kesztyűben egy fehér tányéron elém helyez valamit.

Jézus: A gonosz a kísértéseit vonzó, tiszta színben tünteti fel. Csak később jön rá az áldozat, hogy már megint engedett neki.

12.

Misére mentem, mielőtt beléptem volna a templomba:

Hang: Éhezünk.

Jézus: Egyrészt a tisztuló lelkek várják felajánlásaidat a szentmisén, másrészt a Földön élő megátalkodott lelkek kérik segítségedet.

13.

Arról volt szó, hogy az Úr vállára rakjak valamiket, terheket, panaszomat, problémáimat, mert Ő végtelen.

Hang: Én hosszan tűrő vagyok.

Hang: Nyugodtan.

Kép: Jézus balra fordulva

Jézus: Már annyiszor mondtam teremtményeimnek, hogy csak kérjenek és kérjenek. Nem szűnök meg adni. Mégis olyan kevésszer kérnek Engem. Pedig Én sok-sok terhet elbírok, segítek, hogy enyhítsem terheiket. Nálam a türelemnek nincs határa.

14.

Hang: Ne nyúlj Hozzám.

Hang: Az oltáriszentségben élek.

Hang: Leszállok a Földre érted.

Jézus: Ti engesztelők legtöbben már tudjátok a magánkinyilatkoztatásokból, hogy nagyon nem szeretem a kézben áldozást. Nem azért, mert piszkos a kezetek, hanem mert nincs felszentelve. Csak a papok foghatják meg az Oltáriszentséget. Látod, mennyire szeretlek kicsim? Az átváltoztatás pillanataiban képes vagyok érted és a többiekért is a pap szavára leszállni az oltárra. Így megalázom Magam. A kézből áldozó pedig tudatlanul ugyan, de nem tisztel Engem, megaláz a sárgaföldig. Ez fáj nekem.

15.

Kép: A hullámzó víz kivetett valakit a partra, az illető félig van a vízben, félig a parton, a jobb karja előre nyújtva a parton

Jézus: Az örök élet vize kivet magából mindent, ami nem odavaló.

16.

Arról volt szó, hogy ha mindent odaadunk szeretetből másoknak.

Hang: Meghalni jöttem ezért.

Kép: Jézus balra fordulva.

Kép: Kék fény.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Kereszthalálomkor mindent odaadtam nektek, de ezekből legértékesebb volt a kifolyó Szent Vérem. Ezzel váltottalak meg benneteket. Az Én Szívem nagyon gazdag és áldozatos. Az Én békémet árasztom rád.

17.

Kép: Egy királynő nagyon díszes arany ruhában, a fején egy arany színű gömb alakú dísz.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, Jézus nagyon egyszerűen néz ki a királynőhöz képest.

Kép: Fény.

Jézus: Ez a királynő a földi gazdagság, hatalom, élvezetek jelképe. A gömb a fején a földi örömök teljességét jelenti. Látod kislányom, Én a legnagyobb dicsőségem közepette is egyszerű vagyok. Tőled is az egyszerűséget várom.

18.

Az egypetéjű ikrekről volt szó.

Kép: Annak ellenére, hogy genetikailag szinte ugyanúgy néznek ki, a lelkük különbözőségéből fakadóan más és más, eltérő a lelki ruhájuk.

Jézus: Atyám, Aki az életet adja nektek, gondoskodik róla, hogy ne legyetek egyformák. Minden teremtmény eltér a többitől. Még az ikreknél is így van.

19.

Hang: Én is szeretném, ha végére érnénk.

Jézus: Az Enyéim a Földön már nagyon várják a második eljövetelemet. Hidd el, Én is nagyon szeretném, ha eljönne az Új Világ végre, elhozhatnám nektek a szeretetet és békét, ha megszűnne a bűn. Második eljövetelemmel meg fog szűnni az Én szenvedésem is, amit a Szívemben hordozok.

20.

Arról volt szó, Isten az embernek adta a Földet.

Kép: Mennyei Atya képe.

Hang: A teremtés korszakában vagy.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Jézus: Kislányom, a teremtés ma is folyik. Egymás után születnek a gyermekek, akikbe a fogantatáskor lelket teremt. Tehát, hidd el nekem, hogy a teremtés korszakában élsz. Még a természetet is változtatom, alakítom Atyámmal együtt. Új hegyek és völgyek keletkeznek a vulkánossággal.


2018.12.16.

1.

Hang: A politikusokat.

Hang: Elköltözni.

Jézus: Egyes Nyugat-európai politikusok elképzeléseikkel migrációt támogató politikájukkal országukban tönkreteszik a közbiztonságot. Egyeseknek a nép közül megfordul a fejében, hogy talán Magyarországra kell költöznie.

2.

Hang: A pápának vittem a zsebkendőt.

Jézus: Az Én pápám sír, mert a reformokkal, melyek hamarosan bekövetkeznek, meg fogják támadni a Tízparancsolatot.

3.

Álom: Egy Ferences templomból, ahol több pap szerzetes szolgál jelenleg, mindenkit szerteszét küldtek. Egy fiatal, számomra ismeretlen pap tartott misét. A mise nem megszokott módon folyt. A misét egy asztalnál kezdte, amely a templom bejáratánál volt elhelyezve. A mise áldozati része bemutatásához, amely szintén nem megszokott módon zajlott, átsétált a templom mostani szentélyébe, ahol a jelenlegi oltár helyett egy asztal volt. Az asztal nem egy magaslaton állt, mint jelenleg az oltár, hanem a templom egy megsüllyedt részében. Az álom sokkoló hatással volt rám.

Jézus: A jövőből mutattam neked egy pillanatképet. A papokat, akik a tradíciókat követnék, lecserélik modern papokra, akik benne vannak minden változtatásban. A szentmise áldozati része lassan el fog tűnni. Megmarad egy darabig a tanítói rész. De annak sem lesz sokáig jelentősége. Az Újszövetség teljesen eltűnik, és egy ideig még alkalmazzák az Ószövetséget. Az álom ennyit mutatott neked.

4.

Kép: A Normafánál vagyok a Szent Anna réten, egy fehér oltár közelében állok, arany fényár körös-körül, mely befedi az egész környéket.

Jézus: A bemutatott képen te képviselted az Anna réti engesztelők nagy örömét az oltár elkészülését látván.

5.

Ketten imádkoztuk a rózsafüzért.

Kép: Arany fények, csillagok.

Kép: Víz, mintha egy medencében lett volna.

Kép: Arany háromszög, mintha egy hegy csúcsán lenne, majd egy arany csillag a háromszögben. Majd ez a kép egy templommá alakul át, mintha ez maga a Szent Trón lenne.

Jézus: Atyám kegyelmével, az arany fénnyel árasztott el benneteket, az engesztelőket, mint csillagokat. Míg imádkoztatok, lelketeket az Örök Élet Vizével tápláltam. A magasságból jutalomból leszállt közétek a Szentháromság trónja, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek világította be szíveteket.

6.

Valós kép: Egy fehér ruhás alak jobbra haladt a szobában, ahol éppen tartózkodtam.

Kép: Fény.

Érzés: Nem vagyok egyedül. Mintha a Földi dimenzió a láthatatlan világba lenne beleágyazva, és így együtt élünk, tevékenykedünk a számunkra láthatatlan lényekkel, szellemekkel. Mintha a láthatatlan világ küldött volna engem ide a Földre, hogy egyes dolgokat véghez vigyek, együttműködve a láthatatlan világgal.

Jézus: A látomásban megerősítettelek a felől, hogy mindig veled vagyok. Olyan érzést adtam a lelkedbe, hogy egy láthatatlan világ, amely magába foglalja ezt a Földi világot, elküld téged embertársaid közé, hogy engedelmesen elvégezd a rád bízott feladatokat. Ez pontosan így van, ahogy érezted.

7.

Arról volt szó, amikor egymásért imádkozunk.

Kép: Aki imádkozik, arany fény indul a másik felé.

Kép: Bíbor rózsa.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: Nagy öröm Számomra, ha gyermekeim imádkoznak egymásért. Az ilyen imának nagy ereje van, mert mindkettőjükben szeretetet ébreszt a másik iránt. Ennek a szeretetnek a szimbóluma a bíbor rózsa.

8.

Arról volt szó, ha a keresztünket, amit hordozunk, nem tesszük le, annak ellenére, hogy idegtépő azt vinni.

Kép: Egy nagy barna kereszt, a közepén, a vízszintes és függőleges szár találkozásánál virágok vannak.

Jézus: Én tudom, hogy a kereszt állandó viselése megviseli az ember idegeit, és nagyon fárasztó, de amint a képen mutatom, nem marad el jutalmatok érte.

9.

Érzés: Amikor megvigasztalok valakit, rajta keresztül éltetem azokat az embereket is, akikkel kapcsolatban van az illető.

Kép: Egy kocsit kenek, hogy tovább haladjon, és szállítsa tovább utasait.

Jézus: A vigasztalás nemcsak annak használ, akit éppen felemelsz a mélyből, hanem a többieknek is, akikhez köze van. A hangulata javul, tele békével, nyugalommal, és ezt sugározza rá a környezetére. Látod, így dolgozik másokban, így terjed át a te vigasztalásod.

10.

Hang: Meglepetés lesz.

Jézus: A Nagyfigyelmeztetés váratlanul fog jönni, és mindenkiben meglepetést kelt. Még azok is csodálkozni fognak, akik sokat olvastak róla.

11.

Hang: A legnagyobb boldogságot szerezve az Úrnak.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: Ha megtér egy lélek általad, az a legnagyobb boldogság Nekem.

12.

Hang: Születésnapom van.

Hang: Mindig az Én születésnapomon.

Jézus: Mindig az Én születésnapomon veszekednek a családtagok. Idegesek a sok munkától, a főzéssel, sütéssel, takarításokkal, és ajándékozással vannak elfoglalva. Milyen boldoggá tennének, ha ezen a napon még jobban szeretnék egymást, mint máskor.

13.

Arról volt szó, hogy oda megyek, ahová az Úr küld.

Jézus: Figyeld meg leányom, Én mindig oda küldelek, ahol a legnagyobb szükségem van rád, és azt küldöm hozzád, aki rád van utalva.

14.

Hang: Meggazdagodom.

Arról volt szó, hogy a Mennyország hogyan gazdagodik az által, hogy szeretetet gyakorlunk, és Égi kincseket gyűjtünk, hiszen minden Istené.

Jézus: A jócselekedetektől és áldozatoktól nemcsak ti teremtmények gazdagodtok, hanem Én, az Isten is gazdagabb leszek abban az értelemben, hogy növekszik a boldogság Bennem. Tökéletességem nem nő, se irgalmam, se jóságom, mert az eleve végtelen.

15.

Egy gyermeket szemléltem.

Érzés: Ahogy az ember nem tud betelni egy pici gyermek látványától, úgy Isten sem tud betelni gyermekeivel.

Jézus: Mivel Én Magam vagyok a Szeretet, sokszorosával szeretlek téged, mint te Engem. Mégis, gyönyörködöm a te kicsiny szeretetedben.

16.

Olvastam: „A Jóisten megengedi, hogy egyesek nagyon gyengéd szívűek legyenek, mások viszont kevésbé érzékenyek. Mindez benne van a terveiben. Akik szeretőbb szívűek, azok szívét elsősorban Magának alkotta, hogy minden szeretetüket imádatra méltó Szívébe önthessék.”

Kép: Erővonalakat láttam, akik kevésbé érzékenyek, azok főleg családosok, világi életet élők, akik szeretőbb szívűek, azok közelebb vannak az Úrhoz

Jézus: Azért engedem meg, hogy jók és rosszak együtt éljenek a földön, hogy az engedelmes és gyengédebb szívű gyermekeim támogassák a lemaradókat.

17.

Hang: Vedd csak el.

Kép: Fehér hópehely.

Jézus: Lelki tisztaságot kínálom fel neked, vedd csak el tőlem, és őrizd meg.

18.

Bécsben a székesegyházban egy együttes tartott egy koncertet, ahol az énekes a levegőbe emelte a keresztet is.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Érzés: Nagyon fáj ez az Úrnak.

Kép: Jézust éppen a keresztre szögezték, és a kereszt felemelése közben eldőlt, a kép jobb oldala felé. Az Úr Jézus sebei a kereszt becsapódása és rázkódása hatására kitágulnak, borzasztó, gyötrelmes fájdalmat okozva neki.

Érzés: Ezek a fájdalmak ezekért a templomi mutatványokért voltak.

Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.

Kép: A templomi koncerten az emberek Őrangyalai is sírnak

Jézus: Amikor a templomokban az Én legszentebb áldozatomnak a helyét elfoglalják a földi dolgok, koncertek, kiállítások, stb, akkor nemcsak ti szenvedtek drága hűséges követőim, hanem Én is, átélem a hidegséget és a metsző gúnyt, Angyalaim is sírnak.

2019.01.01.

1.

Kép: Egy út vezet egy dombra vagy egy hegyre. Az úton bíbor levelű fák sorakoznak. Az út bal oldalán egy kicsi kápolna van, az út jobb oldalán pedig egy szőlőültetvény.

Jézus: Isten háza bármilyen kicsi, nagy szerepet játszik a lelki fejlődésben. A fák piros levelei arról árulkodnak, hogy a szentmise és a szentségimádás hatására a lélek egyre érettebb lesz. Ahogy megindul a lélek fejlődésének útján, egyre jobban megszabadul az ürességtől és szárazságtól, és bő termést hoz.

2.

Kép: Nagyfaluban vagyok azon a helyen, ahol a sátorban tartották a misét annak idején. A hegy teteje felé nézek, ahol a Szűzanya kápolna állt. A Szűzanya kápolna helyén egy nagy kőkereszt van, amely északnyugat felé van fordulva.

Jézus: Nagyfalu a személyi változások ellenére megmarad áldott helynek. Most még nem úgy tűnik, de hitelessége egyre stabilabb lesz. Ezt szimbolizálja a kőkereszt. A jövőben Édesanyám és Én oly csodálatos és nagyszerű dolgokat fogunk művelni, hogy újra megsokasodnak ott fönt az engesztelők.

3.

Az év első napján a szentmise végén a Magyar himnuszt énekeltük.

Kép: Egy angyal tömjénezővel a kezében, a tömjénező jobbra-balra leng a kezében.

Kép: Jézus keresztre szögezve, a kereszt a földön fekszik .

Jézus: Hazátok népe még messze van a tisztaságtól. Sok kísértés zavarja meg honfitársaitok lelkét. Még messze vagytok a Keresztény Magyarország jelzőtől. Az Őrangyal a tömjénnel ellenségemet és csatlósait igyekszik kiűzni. Hazátok népének egy kicsiny része igazi Keresztény lelkületű. E maroknyi Magyar gyermekem rendületlen imái mentik meg és emelik majd fel az országot. De addig rengeteget kell szenvednetek. Nyugat-Európa és az iszlámvilág összefog ellenetek, és a céljuk megszüntetni a hazaszeretetet és az Istenbe vetett hitet az emberek szívében. Az országotokat külső és belső ellenség szaggatja. Az Európai Unió és a velük rokonszenvező ellenzék úgy feszítik keresztre Magyarországot, mint ahogy Engem Zsidó népem. De ahogy Én feltámadtam, úgy ti veletek is ez fog történni.

2019.01.06.

1.

Misén:

Érzés: Nem tudom, hogyan kell szeretni, mintha elveszítettem volna egy nagyon fontos fonalat az Úrhoz vezető úton.

Jézus: Sose szomorkodj amiatt gyermekem, hogy nincsenek erős szeretetérzéseid. Nem éghet egyfolytában a szíved, mert akkor nem éreznéd úgy az Én szeretetemet, mint amikor ez az érzés szünetel. Az érzelem leállítása még nagyobb örömet ad a lelkednek.

2.

Maria Valtorta írásából, amikor Jézus az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről adott tanítást: Jézus: „A szegény felöltöztetett teste üzenetet sugároz az Istenhez, azt kéri: áldd meg, aki minket felruházott.”

Kép: Akinek adunk valamit, mintha egy tőlünk kapott „ruhát vagy ruhadarabot” hordozna magán. Mindezt Isten látja

Hang: Az Atya szeme jó

TV-ben arról beszéltek, hogy vannak helyzetek, amikor egyesek ellopják mások szellemi értékeit, és sajátjaikként adják el

Kép: Az Isten látja, hogy a szellemi érték kitől származik, mert a szellemi érték, mint egy jel tapad a másik emberre.

Jézus: Mikor köztetek jártam, megmondtam, hogy amit a legkisebbnek tesztek, velem teszitek. Atyám bőségesen megáldja azt, aki a.z irgalmasság testi-lelki cselekedeteit végzi, hiszen Ő mindent lát. Súlyos bűnnek tekintem, ha valaki más érdemeivel, cselekedeteivel, vagy kapott kegyelmeivel önmagát ruházza fel, mert ezzel megtéveszti az embereket.

3.

Maria Valtorta írásából: Jézus: „Ha az apa igaz emberként élt, fiának szellemét szinte odavonzza mostani tartózkodási helyéhez”.

A kérdés az volt, hogy mindez hogyan történik, hogyan vonzza oda magához az elhunyt apa a Földön élő fiának szellemét.

Jézus: Boldog az az ember, akinek apja tiszta, igaz életet élt a Földön, és úgy távozott a másvilágba. Az ilyen apa vagy a tisztítóhely legfelső fokán van, vagy az Én Mennyei kertemben, vagy olyan tökéletes volt, hogy a Mennyországba jutott. Innen kapcsolatban van gyermekével, és mivel sokat imádkozik érte az Atyánál, imái fénysugárként jutnak Isten trónjához, melyeket kegyelemmé alakít Isten, és rászórja a fiú fejére. Ezzel a lelkében megmozdul valami, és igyekszik apjához hasonlóvá válni. Oda akar kerülni, ahova apja.

4.

Olvastam a Purgatóriumban szenvedő lelkekről: „Ahogy a lélek tisztul, vagyis ahogy közeledik a Mennyországhoz, szeretete mindegyre növekszik.”

Érzés: Ugyanígy van a Földön élő ember esetében is, ahogy emelkedik a lelünk a fejlődés fokán, annál nagyobb szeretet van bennünk.

Kép: Jézus arca a torinói lepelről.

Jézus: A tisztítótűzbeli szenvedések, vezeklések, mint az irgalom megnyilvánulásai hatására egyre erősödik a szeretet az ottani lelkekben. Így van ez a küzdő Egyház tagjainál is. A szenvedés nemesít. Aki soha nem szenved, abban nincs együttérzés a beteg, fájdalmakkal teli embertársai felé. A szenvedés megértővé teszi az embert, és mélyíti az együttérzést. Mit ér az ítéletkor az a lélek, aki csak önmagáért imádkozott, egy lelket sem mentett? Az ilyen önző embernek a lelke üres lap. Mások problémáit, gondjait, szenvedését is magatokra kell vennetek, hogy örömet okozzatok Nekem, és kincset szerezzetek magatoknak az Égben.

5.

Kép: Irgalmas Jézus, a Szent Vér és Víz sugara közötti részt egy kicsúcsosodó hegy tölti ki, melynek csúcsa a Szent Szívet éri

Jézus: A hegy nem más, mint a lélek fejlődésének az útja, melyen keresztül sok küzdelem és megpróbáltatás árán Jézus Szívébe kell jutni. Közben, az Én Szent Szívem Vére tisztítja, gyógyítja lelki sebeit, és az Örök Élet Vize táplálja, erősíti, vigasztalja a lelket.

6.

Kép: Egy csillogó diadém, mely csillogó virággá alakul át.

Kép: Egy csillogó gyémánt diadém, melynek elülső részén egy téglalap alakú rész helyezkedik el.

Jézus: A csillogó diadém, amely virággá változik, a Szentek ajándéka szokott lenni még itt a Földi életben, de láthatatlanul. A csillogó gyémánt diadémkorona szintén a Szentek megkülönböztető jele, azoké, akik beléptek a Mennyországba, és a Mennyei Atya a rajta lévő téglalapra rávési az ő igazi Égi nevét.

7.

Kép: Egy katona arany sisakkal a fején.

Kép: Egy katona, kinek piros csillogós pánt van a homlokán, felém jön egy úton. Az út bal oldalán áll valaki, ki meg akarja akadályozni a katonát útjának folytatásában. A katona egy kissé odafordul akadályozójához, félrelöki őt, és odaszól neki, hogy ne akadályozza őt.

Kép: Felfelé nézek az Ég felé, a fejem egy katonaruhás egyén derekával van egy szintben.

Jézus: Folyik a harc a fejed fölött a fény és a sötétség között. A Mennyből küldtem ezeket a katonákat, akik angyalok, és megvédenek téged a rosszakaróidtól, és a kísértőtől. A harmadik képen az a nagyon nagy méretű katona Szent Mihály Arkangyal volt. A másik kettőt ő hozta hadseregéből.

8.

Kép: A fejem felett egy fehér ruhás angyal harsonát fúj, velem szemben áll.

Hang: Ne álljatok meg.

Kép: Egy harsonát fújó angyal balra fordulva.

Jézus: A harsonát fújó angyal azt jelenti, hogy figyelmezteti az emberiséget a végső időkre. Ne álljatok meg az imádságban, a lélekmentésben, készüljetek fel a rátok váró megpróbáltatásokra. Veletek leszek.

9.

Egy misén kértem az Urat, a tüntetők Budapesten ne bántsák a Magyar Szent Koronát a Parlamentben.

Kép: Az őrök a földön fekszenek a korona mellett.

Kép: A Szűzanya lefelé néz délnyugat felé halvány világoskék ruhában.

Hang: Ne feledd, ne felejtkezzél meg erről.

Jézus: A Szent Koronának nem lesz bántódása, az őrökről ezt a képet ijesztgetésül a gonosz adta neked. Édesanyám megvédi ereklyéteket. Ez mindig jusson eszedbe.

10.

Szentesti vacsoránál:

Hang: Az angyalok ünnepelnek veletek.

Jézus: Nemcsak a vacsora alatt ünnepelnek veletek, hanem Karácsony ünnepének mind a két napján. Már a Szentestén is ott vannak, és imádják veletek együtt a jászolos Kis Jézust.

11.

Hang: Több oldalról… megvilágításban lesz részed.

Jézus: Értelmedet és szívedet üzeneteimen és Szent könyveken keresztül állandóan fejlesztem, és ami homályos benned, megvilágosítom.

12.

Imaórán:

Kép: Egy arany zsebkendő.

Jézus: Arany zsebkendőmet azért mutattam meg neked, mert mélyen meghatódtam lélekmentő imáitokon, énekléseiteken, dicsőítéseiteken, és ebbe a zsebkendőbe fogtam fel örömkönnyeimet.

13.

Olvastam: „A fény, az élet és a szeretet szorosan egybe tartoznak.”

Kép: Egy hármas spirál, mint a DNS hármas szála, szorosan összefonódva egymással.

Kép: Folyók, melyek egymásból folynak, egymásból indulnak ki, egyszer az egyik az egyikből, máskor a másik a másikból.

Olvastam: „A fény egyetlen sugara tartalmazza Isten gondolatát, hordozza akaratát, így az élet és szeretet felébresztője, fakasztója”.

Jézus: Próbáltam Földi példákkal illusztrálni, és megértetni veled, hogy a fény, élet, és a szeretet egybe tartoznak. A spirálban mind a három benne van, és nem tudnak kikapcsolódni egymásból. A folyók szintén elválaszthatatlanok. Istenben egyaránt benne van a fény, az élet, és a szeretet. Ő ébreszti fel a semmiből az életet, és az ember szívébe ő adja a szeretetet. A fényt Ő sugározza a hívő lelkeknek.