2019. február 13.-án

MIASSZONYUNK: (a 19 éves Dávidnak) Fiam te a

Szentlélek Istentől kaptál sugalmazást. Megáldalak

téged és sok lélek különleges kegyelmeket kap, akik ezt

az imát elfogadják. Megáldom és isteni áldást kap

mindaz, aki imádkozza ezt az imát.”

Megáldalak Dávid: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek

nevében. Ámen.”

Az Isteni Kegyelem Anyja


A sugalmazott ima.

MI URUNK SZENTSÉGES

SEBEINEK MÉLY TISZTELETE.

Keresztvetés;

Miatyánk;

1. Keresztvetés

Mond: Mi urunk Legdrágább Fejének Szentséges Sebének tiszteletére, amit a töviskorona átszúródása okozott a

mi bűneink, tisztátalan gondolataink és kísértéseink által.

Üdvözlégy Mária, Dicsőség …

2. Keresztvetés

Mond: Mi urunk Bal kezének szentséges sebének tiszteletére, amit az első szög átszúrás okozott, amivel Legszentebb

Édesanyjának Arcát simogatta valamint amivel letörölte az Érte és az Emberiségért hullatott könnyeit.

Üdvözlégy Mária, Dicsőség …

3. Keresztvetés

Mond: Mi urunk Jobb Kezének Szentséges Sebének tiszteletére, amit a második szeg átfúródása okozott és amivel keresztet

vetett az Ő Atyjának és a Szentléleknek a tiszteletére és a Bárányai megáldására.

Üdvözlégy Mária, Dicsőség …

4. Keresztvetés

Mond: Mi urunk oldalának Szentséges Sebének tiszteletére, amit Szent Longinus szúrt át, ami bizonyította, hogy Jézus

Krisztus Isten Fia Világosság és Igazság.

Üdvözlégy Mária, Dicsőség …

5. Keresztvetés

Mond: Mi urunk Vállsebének Szentséges Sebének tiszteletére, amivel minden bűnünket a keresztfára felvitte, amit eltűrt a

Kálváriára való felmenetele közben, hogy mi is felvegyük keresztjeinket és kövessük Őt.

Üdvözlégy Mária, Dicsőség …

6. Keresztvetés

Mond: Mi urunk Lábainak Szentséges Sebeinek tiszteletére, amit a kereszten való harmadik szegnek az átfúródása okozott,

ami előtt térdre esünk ahogy Miasszonyunk és a Szentek tették. Így követjük Áldott Urunk lábnyomait az Örök Életre.

Üdvözlégy Mária, Dicsőség …

Végül:

Mond: Urunk, úgy tiszteljük és csókoljuk Legszentebb Sebeidet, ahogy Szentséges Édesanyád tette; a Te Passiód és

Szenvedésed üdvözít minket és az élet ösvényén vezet minket a Legdicsőségesebb Királyságodba. Ámen.

Keresztvetés.