websas.hu
MapFree counters! Free counters! Free counters!

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

Istenem! Segíts észrevennem, hogy kinek hogyan tudok örömet szerezni. Akár egy-egy beszélgetés, látogatás kapcsán is áldást jelenthetek másokra. Használj engem! Ámen

Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

...

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE 2017. SZEPTEMBER 2-ÁN.

Íme, hát megkezdődött! Különösen az Úrhoz, és Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz a szívükben és lelkükben hűségesek ismerik fel közületek, hogy az idők megváltoztak, és a föld is változik, amint az az ősidők óta meg lett jövendölve az emberiségnek; a próféciák most ezekben a végidőkben realizálódnak, és kibontakoznak. Az Egyesült Államokat sújtó áradás csak a kezdete azoknak a változásoknak, amelyek a közeljövőben történnek majd a természetben.
Sokan imádkoztok most azokért, akik nagy veszteségeket szenvedtek az utóbbi időkben nemcsak a geofizikai, hanem a geopolitikai események következtében is. Látjátok-e a bekövetkező események rendszerét, amelyek mintegy hírnökei az időszaknak, amelyben éltek? Észre kell vennetek, hogy ez az az időszak, amikor nagyon fontos, és nagy jelentőségű események követik egymást.
Tehát ez az az idő, amikor nemcsak az utóbbi események áldozataiért kell imádkozni, hanem saját magatokért, családtagjaitokért, barátaitokért is, mert az elkövetkező események nem kímélik a megperzselt földet, amely a bűnök áldozata, a bálványimádás, és az emberiség perverzitása miatt. Sajnos az igazakra is rázúdulnak az események, épp úgy, mint a rosszakaratúakra, mert azoknak az emberiség kollektív gaztettei miatt kell megtörténniük.
Ezekben a végidőkben azoknak, akik közületek még buzgón imádkoznak a Mennyei Atyához, imáik révén hatalmukban áll mérsékelni, halasztani, vagy akár el is hárítani a megjövendölt eseményeket.
A Mennyei Atya e hatalmas imaharcosai erősebbek, mint a gonosz és csatlósai, akik oly sok fájdalmat, és viszályt okoznak az emberiségnek. A gonosz és csatlósai nagymértékben felelősek az emberiség problémáiért, mivel ők a démonok által vezérelve évszázadok óta ellenőrzik, és manipulálják az emberiséget. Kollektív kapzsiságuk és hatalomvágyuk teszi őket felelőssé a világ pusztításáért, és az emberiség állapotáért.
Ezekben az utolsó időkben az emberiség Megváltója, a Mennyei Atya Fia nagyon erőteljesen van veletek, hogy a Mennyei Atya követőit spirituálisan segítse a bajok okozóinak, a sátán kiszolgálóinak felismerésében.
Ezekben az utolsó időkben a pusztítást és kétségbeesést okozó események zömét közvetlenül vagy közvetve a sátán követői okozzák okkult praktikáik, illetve titkos társaságaik révén.
Ezekben az utolsó időkben nektek, a maradéknak, a Mennyei Atya követőinek, az Ő Fián, a Megváltón keresztül különleges, és nagyon fontos felelőssége, hogy megváltoztassa az emberiségre váró eseményeket. Fel kell tudnotok ismerni a sátán csatlósait gaztetteik, vagy az új világrenddel kapcsolatos nyilatkozataik alapján, amely egy, a sátán által okozott zűrzavar, hogy megpróbálja átvenni az uralmat az emberiség felett, és hogy keresztülhúzza Istennek az emberiségre vonatkozó tervét.
A most következő időszak nehezebb lesz mindnyájatoknak, talán annál is nehezebb, mint amit el tudtok képzelni, habár már sokan tapasztalhatják a sátáni erők által okozott rombolást.
Legyetek tudatában, hogy a legtöbb destruktív földi esemény kitervelt, és megtervezett a sátán, és kiszolgálói által, a titkos technológia felhasználásával, amelyet sátán adott át az övéinek. Ez a terv a sátán csatlósainak készsége a pusztításra, és az emberiség megsemmisítésére ezekben az utolsó időkben a természetjog manipulálása, és hatalmas viharok, áradások, aszályok, földrengések, tűzvészek, valamint egyéb pusztítások előidézése, hogy a bolygó lakóit elpusztítsa.
A sátán szolgái pszichopaták, akik végletesen gonosz emberek, de azt hiszik, helyes, amit tesznek, mert a sötétség rabszolgái, és mesterük a sötétség hercege.
Azok viszont, akik a Világosságban keresik az erőt, amely a Mennyei Atya Világossága, az Ő Fia, a Megváltó közvetítésével, hatalmas imaharcosok, akik sikeresek lesznek ezekben az utolsó időkben.
Azonban a szörnyű események mérséklése, halasztása, vagy elmaradása a ti felelősségetek, hogy imádkozzatok a Mennyei Atya beavatkozásáért minden jó lélek nevében; legyen szétzúzva a gonosz feje itt a földön, inkább előbb, mint később, legyenek letaszítva a gonoszok a sötétség mélységeibe örökre.
Ismerjétek fel, hogy most nektek van hatalmatok véget vetni a sátáni hatalomnak inkább előbb, mint később.
Hívjátok fel erre családtagjaitok, barátaitok figyelmét is, hogy mindannyian kérjétek a Mennyei Atyát, vessen véget a sátáni uralomnak, és alkossa meg az Új Eget és Új Földet, inkább előbb, mint később.
Végül is a Mennyei Atya és az Ő követői Jézus Krisztusban, a hatalmas imaharcosok győzedelmeskedni fognak a gonosz sötétsége felett.
Így legyen! A Mennyei Atya Akarata szerint!
Az üzenet véget ért du.12:45-kor

Szent Mihály arkangyal üzenete:

"Az Atyának és a Magasságbelinek gyermeke, a Jegyesnek jegyese, a Szentlélek kertje, a Szentháromság gyümölcse!
Tudod-e mit jelent "az Úr félelme"? Mindannak gyűlöletét jelenti, ami gonoszság és ami ellentétben áll Istennel.
Isten jóságos, szelíd, gyengéd, irgalmas, szeretetteljes és Ő az Igazság.
Félje ezért lelked az Istent és engedd Istennek, hogy tökéletesítsen! Az Isten félelme a bölcsesség kezdete, és a bölcsességet csak az egyszerű gyermekek kapják, mert övék a mennyek országa. 1
Amíg meg nem változtatjátok szíveteket és rosszindulatúak maradtok, addig nem mehettek be Isten országába. Ó... nem hallottátok, hogy megteremtésetek idején miként sírt örömkönnyeket háromszorosan Szent, mindenek felett diadalmaskodó Teremtőnk? Igen, a Magasságbeli, a hatalmas, az élő Isten, akinek életeteket köszönhetitek, aki benneteket megteremtett, nem más, mint az az Isten, akivel szembefordult ma a világ.
Miképpen hiheti bárki, hogy megmenekül Isten igazságosságától? Isten szeme őrködik mindenen mindörökre.
A tenger homokszemeinél is több a Szentsége ellen elkövetett bűn és megbántás. Még meddig kell néznie, hogy megszentségtelenítik képmását? Mennyi ideig tudja fenntartani magát az ember a semmiből? A hűséges Szeretetet visszautasítani annyi, mint az Életet visszautasítani. Pedig Isten, akiről ők megfeledkeztek, sohasem feledkezik meg róluk.
Irgalomért könyörgök számotokra, különösen azok számára, akiknek közületek a legkeményebb a szíve. Meg kell menteni a gyengét és a szükséget szenvedőt az ördög karmaiból, aki Isten népét bűnre csábítja.
Jöjjetek hát! Újítsátok meg imáitokat hozzám, és közbe fogok lépni. Jöjjetek, őszintén igyekezzetek megmenteni Isten gyermekeit! Jöjjetek és imádkozzatok! Figyelmeztetlek titeket, de vannak, akik nem akarnak figyelni.
Kérjétek közbenjárásomat, és meg foglak védeni a gonosz lélektől és háza népétől.
Miképpen a menny Isten csodáit dicséri, dicsérjétek ti is szüntelenül a Magasságbelit, a ti Teremtőtöket, mert ki hasonlítható a mennyben a Mindenhatóhoz? Az Isten fiai közül ki vetélkedhet Vele?
Trónja, mely a Naphoz hasonló, így kiált felém: "Igazságosság!" Amit a Szent Isten mondott, meg fog valósulni, és tűz által érkezik az igazságosság.
Ám, akiknek szíve tetszett Istennek, akik így kiáltottak Hozzá: "Te vagy az én Atyám, az én Istenem, megmenekülésem Sziklája!", Isten elsőszülötteivé válnak, és nem fognak félni azon a napon, amikor Ő tűz által jön el.
Jahvénak az a szándéka, hogy hamarosan keresztül halad közöttetek.
Halljam hát forró imátokat!
Kérdezzétek meg magatoktól: "Mit fog jelenteni számomra az Úr napja?" Aki rosszat forral, saját romlását idézi elő. Ezért mondom nektek: Jöjjetek, és vessétek el a béke és a kiengesztelődés magjait, hogy ízletes legyen gyümölcsötök a Mindenható számára, és a menny lesz a ti jutalmatok."

Szent Mihály, Isten arkangyala


Szent Mihály arkangyal által adott nagy erejű ördögűző ima amelyet

2011. 09. 29 én adott egy TestVéren keresztül akit egyelőre még nem ismerünk ...

Belépés
Hírek
Urunk, Istenünk érkezik, * ítélni az egész világot
2018. augusztus 28.
Ó lángoló Tűz, Szeretet, Aki az életedet adtad értem! Kérlek, add, hogy én is az életemet a ... Részletek
Minden nap kellene imádkozni
2018. május 13.
Uram, kérem kegyelmedet, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet. ... Részletek
Minden Szentmise előtt így imádkozzatok...
2018. április 19.
„Drága Jézusom! Köszönöm, hogy leszállsz közénk az oltárra, hogy feltámadott, megdic ... Részletek
Imádkozd el minden reggel ébredés után
2018. február 26.
Sátántipró Szeplőtelen Szent Szűzanya, Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynője! Nevednek ere ... Részletek
Mondjátok el magatokért és testvéreitekért az elre
2017. január 07.
„Rejtsen el minket a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és Szentlélek, Szűzanya, Szent Jó ... Részletek
2014. szeptember 02.
„Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.” ... Részletek
Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt
2014. február 04.
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj e Küldetés megsegítésére. Segíts nekünk, Isten Maradék Hadsereg ... Részletek
2014. január 31.
„Drága Atyám, nyújtsd ki Irgalmasságod Kezét, és érintsd meg a testemet és lelkemet. ... Részletek
Szövetségkötés
2013. október 26.
Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segít ... Részletek
1990.05.15.
2013. május 11.
Irgalmas Atyám, add, hogy akik hallván hallanak, de meg nem értenek, most meghallják hango ... Részletek
Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
2013. április 13.
Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vag ... Részletek
Egyházszakadás
2013. március 20.
„Megosztom ezt a fájdalmat veled, Drága Jézus, és arra kérlek, hogy a Szentlélek Ajá ... Részletek
Az engesztelők napi felajánló imája
2013. március 11.
Drága Jézusunk, golgota kereszted lábánál, és a Szentháromság Szeretetlángja körül letér ... Részletek
A vértanúk imája
2013. március 10.
Imádott Jézusom! Te rettenetes kínszenvedések árán váltottál meg minket. Kínszenvedéseidre ... Részletek
Köszöntelek, ha időm lesz, gyorsan frissül
2013. február 09.
Aki a mennyben aratni akar, annak a földön vetni kell. ... Részletek
Keresés


Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Ez a honlap a Weblapot.net honlapkészítővel lett létrehozva.
Partnereink:
ihonlap.hu honlapépítő Űrlapkészítő
1stWebMagazine - webdesign magazine
Esküvői helyszín kereső